Feedback
Nachhaltigkeit-Head

Ekologie

K jedním z hlavních priorit ve vývoji společnosti v České republice a kompletní skupiny RAJA v Evropě se nachází v oblasti udržitelného rozvoje , ochrany klimatu a životního prostředí. Chápeme rostoucí význam ekologie nejen z hlediska sortimentu, ale také z pohledu každodenního chodu firmu. Na tomto základě jsme specifikovali 10 základních principů za účelem ochrany životního prostředí a trvale udržitelného hospodaření. Při nákupu upřednostňujeme ekologické obaly a postupy, optimalizujeme gramáž našich katalogů pro snížení ekologického dopadu našich tištěných katalogů, zavádíme postupy pro zlepšování rovnováhy životního prostředí a energetiky v sídle naší společnosti, podporujeme environmentální projekty atd.