Feedback
Obaly na nebezpečné látky Rajapack

Co musí splňovat krabice pro nebezpečné zboží?

V našem technicky vyspělém světě se užívá mnoho nebezpečného zboží  a celosvětový obchod s ním se stále zvyšuje. Podle společnosti DEKRA CZ je v České republice ročně přepraveno na stovky tun nebezpečného nákladu. Na základě doporučení Organizace spojených národů (UN) byly vyvinuty předpisy pro přepravu nebezpečných  věcí a nákladu. Každý způsob dopravy, jak silniční, železniční, námořní tak i letecký se řídí podle svých vlastních souborů pravidel. Cílem těchto pravidel je zajištění co nejvyšší bezpečnosti pro všechny zůčastněné osoby, ochrana životního prostředí, včetně zvířat, rostlin a vody, jakož i ochrana majetku. Jako nebezpečné látky se klasifikují všechny látky a předměty, které v případě nehody nebo nesprávným zacházením s nimi představují riziko pro širokou veřejnost a pořádek, ohrožují život a zdraví lidí a zvířat. Přeprava nebezpečných látek začíná plněním, balením, označením nebezpečného nákladu a končí rozbalením zboží u příjemce.

TESTOVÁNÍ KRABIC

Obalům pro nebezpečné zboží je věnována zvláštní pozornost, kdy ze zásady platí čím nebezpečnější látka, tím bezpečnější obal. Z tohoto důvodu jsou obaly pro přepravu nebezpečných látek testovány a certifikovány. OSN stanovila do zkušebních kritérií testy zahrnující test pádu, tlaku, stohování či chemické odolnosti. Níže najdete případy, jak probíhá např. zkouška pádová či stohování.

  • Pádová zkouška

Čím více je zboží nebezpečné, tím vyšší jsou požadavky na balení při testování krabice. V tomto testování je obal mimo jiné vystaven pádové zkoušce ze 3 výšek. Balení v krabici z vlnité lepenky musí obstát pádovou zkouku, která spočívá v pádu na dno, víko, boční a čelní stranu a roh krabice. V rámci úrovně nebezpečnosti se rozlišují 3 obalové skupiny a úrovně:

Nebezpečnost Obalová skupina Označení obalu Výška pádu při zkoušce v m
Velmi nebezpečné látky I X 1,80
Středně nebezpečné látky II Y 1,20
Méně nebezpečné látky III Z 0,80

Obalové skupiny jsou přiřazeny v souladu s pravidly pro přepravu v silniční, železniční, námořní i letecké přepravě dle tříd nebezpečnosti:

Třída nebezpečnosti Námořní doprava Letecká doprava Silniční, železniční doprava
Třída 1 Převažuje skupina balení II (Y)
Třída 2 Obecně platí zvláštní požadavky na balení II (Y)
Třída 3 I, II, III I, II, III I, II, III
Třída 4 I, II, III I, II, III I, II, III
Třída 5 I, II, III I, II, III I, II, III
Třída 6.1 I, II, III I, II, III I, II, III
Třída 6.2 Zvláštní požadavky na balení
Třída 7 Zvláštní požadavky na balení
Třída 8 I, II, III I, II, III I, II, III
Třída 9 II, III II, III II, III

Vnější vrstva krabice nesmí přesáhnout určitou hranici nasákavosti. Pokud je při uzavření kartonu použit lepicích prostředků, i tyto materiály musejí být voděodolné.

  • Zkouška stohování

Kompletní balení musí po dobu 24 hodin odolat zatížení, které odpovídá 3 m vysokému stohu z identických balení. Výsledky těchto zkoušek  se zrekapitují v testovací zprávě, která je součástí pozdějšího schválení.

OZNAČENÍ KRABIC NA NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

Krabice na nebezpečné zboží musí být schváleny a příslušně označeny. Certifikované balení je k dispozici s UN značením, které musí být trvale připojeno a viditelné. Struktura kódu testované krabice:

Symbol Organice spoj. národů Označení krabicelepenka/vlnitá lepenka/speciální balení Obalová skupina Max. hrubá hmotnost v kg Krabice pro pevné látky Rok výroby obalu Země registrace (označení) Schvalovací kancelář Číslo schválení Výrobce
UN|UN| UN 4|4| 4 G|G| GV / Y|/ X| / X 15|60| 77 / S|/ S| / S / 04|/ 04| / 04 / D|/ A| / A / BAM|/ PA-02| / PA-02 / 3975|/ 3057| / 5788 – AN|- AN| – AN
Krabice na nebezpečné věci

Krabice na nebezpečné věci

Certifikovaný obal je opatřen značkou UN – číslem, ze kterého přesně vyplývá, co je možné s ním přepravovat a kde byl testován. Od roku 1976 jsou v tzv. „Orange Book“ definovány doporučení Organizace spojených národů (ang. zkratka UN znamenající „United Nations“) pro transport nebezpečného zboží v železniční, silniční námořní a letecké dopravě. Toto číslování musí být připevněno na obalu při přepravě nebezpečného zboží. Kromě toho musí být nebezpečné věci označeny tak, aby jako takové byly rozpoznány. To se provádí pomocí etiket a UN číslováním. V takzvané směrnici nařízení o nebezpečném nákladu jsou látky klasifikovány do 9 tříd nebezpečnosti a na základě toho musí být i patřičně zabaleny: Nebezpečné zboží se dělí do 9 tříd nebezpečnosti:

Třída 1 Výbušné látky a předměty obsahující výbušniny
Třída 2 Stlačené, zkapalněné nebo rozpuštěné plyny pod tlakem
Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4 Hořlavé tuhé látky, samovolně hořlavé látky, látky, které při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny
Třída 5 Oxidačně působící látky a organické peroxidy
Třída 6 Toxické a infekční látky
Třída 7 Radioaktivní látky
Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty, které nejsou jasně dříve uvedené třídy mohou být přiřazeny

Všechny krabice na nebezpečné zboží v sortimentu Rajapack jsou v souladu s předpisy UN, splňují požadavky pro ADR (silniční doprava), RID (železniční doprava),  IMDG CODE (námořní doprava) a IATA  (letecká doprava). V souladu s požadavky na protokol o zkouškách a osvědčeních není dle schválení 4GV/4DV nutné žádné další ověřování.

Žádný komentář

Komentovat

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..